УетэнНамжаа удэшэ Текст

0 Голосов
Am F 
Намарай найхан нарануудай
G E
Номин намжаа үдэшэ
Am F
Эгээл түрүүшын дуран
G E
Эльгэ зүрхыем бадаруулаа

Дабталга:
F G C
Урданаам намай шэртээш
F G C
Урихан нюдөөрөө хаража
Dm E Am
Гараа нарбайн аалихан
Dm E Am
Галта хүсэлөөр тэбэреэш

Am F
Сэлмэг хүхэ тэнгэри доро
G E
Сэнгэжэл шамтаяа ябахадаа
Am F
Сэдьхэлнэм бадарнал нангин мүшэн
G E
Сэбэр дуранайм шэдитэ хүсэн.

Дабталга:
F G C
Урданаам намай шэртээш
F G C
Урихан нюдөөрөө хаража
Dm E Am
Гараа нарбайн аалихан
Dm E Am
Галта хүсэлөөр тэбэреэш
Другие песни: