Цыдып АюшиевБурхадтаа Текст, аккорды

0 Голосов
Dm 
Хухэ мунхэ дэлхэй дээрэ
A#
Хумун боложо турооб даа
C Am
нуулдэ заяагаа мэдэржэ
F C Dm
нузэг бэшэрэл олооб даа

Дабталга:
Dm C
Зорюулнааб тандаа Бурхадни
Gm Am
Золтойхон энэ дунуудаа
F Gm
нунажа тандаа мургэнэм
F C Dm
нургажа намай ургэлсыт, Бурхадни

Dm
Эхэ Буряад орондоо
A#
Эльгэ зурхэнноо дурлажаа
C Am
Зугнэл хубитай ябаха
F C Dm
Зубхэн мурыем нээгыт даа

Дабталга:
Dm C
Зорюулнааб тандаа Бурхадни
Gm Am
Золтойхон энэ дунуудаа
F Gm
нунажа тандаа мургэнэм
F C Dm
нургажа намай ургэлсыт, Бурхадни

Dm
Ами наная аршалнам
A#
Альгаа хавсаран мургэнэм
C Am
Арюун найханаар шэбнэнэм
F C Dm
Абарал хайрлажа, адислыдтаа

Дабталга:
Dm C
Зорюулнааб тандаа Бурхадни
Gm Am
Золтойхон энэ дунуудаа
F Gm
нунажа тандаа мургэнэм
F C Dm
нургажа намай ургэлсыт, Бурхадни
Другие песни: