Цой ВикторХухы (Кукушка) Текст

0 Голосов
Am
Дуунууд хэды бэшэгдэүгүй?
G Dm
Хэлышь, хүхы,
Am
Дуулышь.
Am
Ами наналхаб хото, тосхонор?
Am
Шулуун шэнги хэбтэхэб
G Dm
Али шатаж буй одон?
Am
Одон...

Дабталга:
G F Am
Минии наран, харышь намайгаа.
G F Am
Минии альган нюдарга болоо.
G F Am G F
Дари байбуул гал үгөөрэй.
Am
Энэ мэт.

Am
Гансахань хүнай мүрөөр хэн явахаб?
Am
Хүсэтэй, зоригтай толгайгаа орьхёо
G Dm
тала дээр,
Am
Дайндайр.
Am
Бага багаар сайбар сээж соо үлөө,
Am
Элүүр энхэ, хатуу гартай
G Dm
эгнээнд.
Am
эгнээнд.

Дабталга:
G F Am
Минии наран, харышь намайгаа.
G F Am
Минии альган нюдарга болоо.
G F Am G F
Дари байбуул гал үгөөрэй.
Am
Энэ мэт.
Другие песни: