Мадина СадуакасоваСуйген журек Текст

0 Голосов
C
Суйген журек
G
Омiрдегi тiрек
Dm
Кунi тунi согад
G
Саган бакыт тiлеп
C
Суйген журек
G
Сагынган, жылаган
Dm
Журсiн деп тiнаман
G
Танiрден сураган

C
Суйген сенi журегiм
Am
Менде муны бiлемiн
Dm G C Am
Әмiр журмес гашык журекке
С
Аймалашы алаулап
Am
Жан сезiмiм арай ба?
Dm G C Am
Будан аскан бакыт керек пе?
Dm G C
Ансап сенi суйген журекке

С
Суйген журек
G
Бiр саган асыккан
Dm
Ол ушiн гумырнур
G
Ол ушiн кун думан
C
Суйген журек
G
Таусылмас асыл ән
Dm
Сол суйген журектi
G
Мен саган усынам

C
Суйген сенi журегiм
Am
Менде муны бiлемiн
Dm G C Am
Әмiр журмес гашык журекке
С
Аймалашы алаулап
Am
Жан сезiмiм арай ба?
Dm G C Am
Будан аскан бакыт керек пе?
Dm G C
Ансап сенi суйген журекке

C
Суйген журек
G
Омiрдегi тiрек
Dm
Кунi тунi согад
G
Саган бакыт тiлеп мадина садуакасова, суйген журек
Другие песни: