Христианские песниTinapay Ng Buhay Текст

0 Голосов
Intro: D/F# G D/F# G F#m Bm Em Asus D 

Koro 1:
D G/D D G/D
IKAW HESUS ANG TINAPAY NG BUHAY
Bm E/G# A A/G
BINASBASAN HINATI’T INIALAY
D/F# G D/A F#/A# Bm7
BUHAY NA GANAP ANG SA AMI’Y KA -LOOB
Em Asus D G/A
AT PAGSASALONG WALANG HANGGAN

Verse 1:
D G/D D G/A
BASBASAN ANG BUHAY NAMING HANDOG
A/G D/F# G G/A A/G
NAWA’Y MATULAD SA PAG-AALAY MO
D/F# G D/F# G
BUHAY NA LAAN NANG LUBOS
F#m7 Bm Em A D G/A
SA MUNDONG SA PAG-IBIG AY KAPOS

Koro 2:
D G/D D G/D
IKAW HESUS ANG TINAPAY NG BUHAY
Bm E/G# A A/G
BINASBASAN HINATI’T INIALAY
D/F# G D/A F#/A# Bm7
BUHAY NA GANAP ANG SA AMI’Y KA -LOOB
Em Asus D G/A
AT PAGSASALONG WALANG HANGGAN

Verse 2:
D G/D D G/A
MARAPATIN SA KAPWA MAGING TINAPAY
A/G D/F# G G/A A/G
KAGA-LAKAN SA NALULUMBAY
D/F# G D/F# G
KATARUNGAN SA NAAAPI
F#m7 Bm Em A D G/A
AT KANLU- NGAN NG BAYAN MONG SAWI

Koro 3:
D G/D D G/D
IKAW HESUS ANG TINAPAY NG BUHAY
Bm E/G# A A/G
BINASBASAN HINATI’T INIALAY
D/F# G D/A F#/A# Bm7
BUHAY NA GANAP ANG SA AMI’Y KA -LOOB
Em Asus D A/B B
AT PAGSASALONG WALANG HANGGAN

Koro 4:
E A/E E A/E
IKAW HESUS ANG TINAPAY NG BUHAY
B/D# C#m F#/A# B B/A
BINASBA- SAN HINATI’T INIALAY
E/G# A E/B G#/C C#m
BUHAY NA GANAP ANG SA AMI’Y KA -LOOB
F#m A/B G#m/B C#m C#m/A#
AT PAGSASALONG WALANG HANG- GAN
F#m A/B E
AT PAGSASALONG WALANG HANGGAN
Другие песни: