Кайыргуль СартбаеваСагындым Текст

0 Голосов
Fm			 Gm
Байкоосуздан сага кабылдым
G C Bm
Кайдан журуп неге табылдын
Fm Gm
Элестерин бура бастырбай
G C Bm
Ээлеп алдын баарын жанымдын

Fm Gm
Аа-ай бирге жургон тун
G C Fm
Аа-ай кайра кайрылгын
Gm G Gm C
Коргум келип абдан сагындым
Gm Fm Bm Fm
Коргум келип абдан сагындым
Другие песни: